Skip links

KVKK

 1. Veri Sorumlusu

Adı Soyadı: [İsim Soyisim]

Adresi: [Adres Bilgisi]

Telefon: [Telefon Numarası]

E-posta: [E-Posta Adresi]

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, [websitesinin adı] web sitesinin üyelik işlemleri ve iletişim formu gibi hizmetlerinin sunumu veya bu hizmetlere yönelik faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, [websitesinin adı] web sitesine giriş yapmanız veya üye olmanız sırasında otomatik olarak toplanmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, söz konusu verilerin işlenmesinin, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olmasıdır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, [websitesinin adı] web sitesinin hizmetlerinin sağlanması amacıyla aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İletişim formu aracılığıyla yapılan başvuruların yanıtlanması
 • Talep edilen hizmetlerin sunulması
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, [websitesinin adı] web sitesi tarafından, yalnızca yasal zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ve diğer ilgili kişilerin haklarının korunması amacıyla; kanunen yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, en yüksek seviyede sağlanmaktadır. Bu amaçla, uygun teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde, buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme
 • İlgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, [websitesinin adı] web sitesindeki iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.